ludzie-na-kursie-maturalnym

Kurs maturalny z języka obcego prowadzony jest na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zawsze poprzedzony jest testem kwalifikacyjnym. W trakcie kursu przewidziano próbny egzamin maturalny sprawdzający umiejętności przed egzaminem w maju.

Kurs podstawowy MATURA 2011 to 50 godzin lekcyjnych, kurs rozszerzony MATURA 2011 to 60 godzin lekcyjnych. 

 

GRUPY

3 - 8 osób

LICZBA GODZIN

60 godzin lekcyjnych w semestrze (2 x 90 minut/tydzień lub 1 x 4h lekcyjne / tydzień). 

45 godzin lekcyjnych w semestrze (2 x 90 minut/tydzień lub 1 x 4h lekcyjne / tydzień). 

 

 

 

Active Study
ul. Dąbrowskiego 76/14
60-529 Poznań
www.activestudy.pl
tel. 61 847 33 94

adres e-mail