Kursy standardowe na różnych poziomach zaawansowania

Ucząc się z nami przede wszystkim rozmawiasz, ale także poznajesz specyficzne słownictwo i zwroty jakich używa się w danym języku, ćwiczysz wymowę i gramatykę.

Kursy przygotowujace do egzaminów międzynarodowych

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych koncentrują się zarówno na pogłębianiu znajomości języka, jak i na podwyższeniu umiejętności w zakresie strategii i technik egzaminacyjnych. 

Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne są okazją by poznać i udoskonalić język obcy z wybranej przez siebie dziedziny, m.in.: kursy języka technicznego, kursy języka biznesowego, kursy języka medycznego, kursy języka prawniczego, kursy języka informatycznego.

Zajęcia indywidualne

Active Study oferuje również lekcje indywidualne, zarówno w siedzibie szkoły, jak i z dojazdem do klienta.

Kursy intensywne

Kurs intensywny charakteryzuje się dużym natężeniem zajęć w czasie dostowsowanym do potrzeb klienta.. Pozwala on na poczynienie znaczących postępów w krótkim okresie czasu, poprzez codzienny, intensywny kontakt z językiem.

Kursy 50 plus

Myśląc o osobach po pięćdziesiątce  Nasza Firma przygotowała specjalną ofertę kursów przy filiżance dobrej kawy. Kurs został opracowany z uwzględnieniem specyfiki potrzeb osób dojrzałych.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka obcego

Kursy przygotowujące do matury (poziom podstawowy oraz rozszerzony).


FORMULARZ KONTAKTOWY