Test z języka polskiego
1. Przymierzalnia. Ten napis zobaczymy:Nieprawidłowe dane

2. Brak wolnych pokoi. Ten napis przeczytamy:Nieprawidłowe dane

3.Rozkład jazdy. Ten napis przeczytamy:Nieprawidłowe dane

4. Marcin studiuje ……. Poznaniu, ale mieszka ………. Łodzi.Nieprawidłowe dane

5. Rejestracja. Ten napis zobaczymy:Nieprawidłowe dane

6. Nieczynne aż do odwołania. Ten napis oznacza, że:Nieprawidłowe dane

7. Wczoraj kupiłem ………i ………
Nieprawidłowe dane

8. Tomek jest z zawodu….
Nieprawidłowe dane

9. To jest ……… książka i ……… długopis.
Nieprawidłowe dane

10. Marcin studiuje ……. Poznaniu, ale mieszka ………. Łodzi.
Nieprawidłowe dane

11. ……… samochód jest ……… i ……… auto też.
Nieprawidłowe dane

12. Jacek interesuje się ……… i ………
Nieprawidłowe dane

13. Oni są ………, a ono jest ………
Nieprawidłowe dane

14. Arek ma ……… i ………
Nieprawidłowe dane

15. Moja córka chce kupić ………i ………
Nieprawidłowe dane

16. Idę na……. Chcesz iść ze mną.
Nieprawidłowe dane

17. Aga lubi ………, ale nie lubi ………
Nieprawidłowe dane

18. Sławek nigdy nie je ……… ani nie pije ………
Nieprawidłowe dane

19. Magda pije kawę z ………, ale bez ………
Nieprawidłowe dane

20. ……… się uczysz? ………
Nieprawidłowe dane

21. Piotr ……… Polakiem, ale jego mama i tata ……… we Włoszech.
Nieprawidłowe dane

22. Ja codziennie ………, a wy ……… po polsku.
Nieprawidłowe dane

23. Marek ……… polskiego, bo chce ……… w Polsce.
Nieprawidłowe dane

24. Niestety, ja nie ……… się z tobą spotkać, bo moje dzieci……… iść do lekarza.

Nieprawidłowe dane

25. Kiedy rok temu Asia ……… w Amsterdamie, jej rodzice ……… ją tam odwiedzić.
Nieprawidłowe dane

26. Nigdy nie kupuję ……… ani ……… w supermarketach.
Nieprawidłowe dane

27. Mój syn nie pali ……… ani nie pije ………
Nieprawidłowe dane

28. Na ……… czekasz? Czekam na ………
Nieprawidłowe dane

29. Ten prezent jest dla ……… i dla ……… od ………
Nieprawidłowe dane

30. Na ……… jest szklanka, a w ……… woda.
Nieprawidłowe dane

31. Wy jutro ……… pracować, a ja ……… odpoczywać.
Nieprawidłowe dane

32. Jutro ……… do mojej matki i ……… ją na obiad.
Nieprawidłowe dane

33. Często pytałam o ……… , ale nigdy nie było ……… w domu.
Nieprawidłowe dane

34. Znasz Marka? Tak i rozmawiałam o ……… z ……… dyrektorem.
Nieprawidłowe dane

35. Nie czytałam ……… książki, ale dużo o ……… słyszałam.
Nieprawidłowe dane

36. Marek jest ……… niż jego brat.
Nieprawidłowe dane

37. Wczoraj było ………, ale dziś jest już……… pogoda.
Nieprawidłowe dane

38. W tej restauracji jest ………, w tamtej jeszcze ………, za to ten bar jest ………
Nieprawidłowe dane

39. Marek wraca od ……… przez………, bo musi iść na ………,
Nieprawidłowe dane

40. Mój tata był wczoraj chory i nie ……… do pracy. W ubiegłym roku ………do pracy codziennie i nigdy nie chorował.
Nieprawidłowe dane

41. Kiedy ……… na Darię, nagle ……… telefon.
Nieprawidłowe dane

42. W przyszłym tygodniu muszę ……… urlop i ……… list do rodziny w Turcji.
Nieprawidłowe dane

43. ……… i ……… to zwykle bardzo zarozumiali ludzie.
Nieprawidłowe dane

44. ……… oni są? Kto? ……… chłopcy.
Nieprawidłowe dane

45. Bardzo dobrze znam ………, a trochę mniej znam ………
Nieprawidłowe dane

46. Jesteś zmęczony? ……… sobie przerwę, ……… do kawiarni i ……… mocnej kawy!
Nieprawidłowe dane

47. Adam długo przyglądał się ……… i ……… , które miała w ręce.
Nieprawidłowe dane

48.
Nieprawidłowe dane

Imię i nazwisko(*)

Nieprawidłowe dane

Telefon(*)

Nieprawidłowe dane

E-mail(*)

Podaj prawidłowy adres

Ile lat uczyłeś/aś się tego języka?

Nieprawidłowe dane

(*)

Wymagane