Zrób sobie lub bliskim prezent! Taki kurs to jeden z lepszych prezentów dla siebie samego i innych członków rodziny. Możesz sam wybrać język kursu lub zostawić tę decyzję obdarowanemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH - SZKOŁA ACTIVE STUDY
1. Osoba posiadająca bon zgłasza się do siedziby Active Study i wybiera kurs z aktualnej oferty szkoły.
2. Jeżeli osoba obdarowana kuponem chce kontynuować naukę języka, a nie rozpocząć naukę od podstaw, szkoła zapewnia darmowe przeprowadzenie testu kompetencji oraz określenie poziomu.
3. Słuchacz wybiera termin zajęć z zaproponowanych przez szkołę. W przypadku kursów indywidualnych, terminy ustalane są zgodnie z preferencjami Słuchacza, w miarę możliwości akyualnego grafiku sal i lektorów.
4. Wybór terminu kursu zależy od preferencji Słuchacza oraz możliwości organizacyjnych ACTIVE STUDY. W przypadku braku grupy na odpowiednim poziomie istnieje możliwość zmiany języka lub wymianę na inną formę szkolenia.
5. Kupon upominkowy można nabyć w sekretariacie Active Study w Poznaniu (przy ul. Dąbrowskiego 76)  lub płacąc przelewem na konto ING 30 1050 1520 1000 0090 9757 9362
6. Bony upominkowe można wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu (PLUS OKRES REALIZACJI KURSU).
7. Nie ma możliwości odzyskania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystaną część lub całość bonu.