Czy warto wcześnie zaczynać naukę języków obcych?

Naukowcy są zgodni w kwestii wczesnego nauczania dzieci języków obcych. Dzieci należy uczyć już we wczesnych latach szkolnych i nie chodzi tu włącznie o przyswajanie słownictwa.W późniejszych latach zasób leksykalny można przyswoić znacznie szybciej, ale przystosowanie narządów mowy do wymawiania dźwięków innych niż dźwięki mowy rodzimej możliwe jest tylko we wczesnym okresie rozwoju. Osoby, które uczyły się jako dzieci zawsze wyróżniają się lepszym akcentem. Łatwiej jest też wyrobić automatyczne reakcje językowe, które decydują o płynności w posługiwaniu się językiem. W Active Study uczymy dzieci nowoczesnymi metodami, w sposób interaktywny, polisensoryczny, poprzez gry i zabawy, tworzenie map mentalnych i słownikowych. Taki sposób nauczania sprawia, że zajęcia nie są kolejnym nudnym i uciążliwym obowiązkiem, a nauką przez zabawę. Zajęcia prowadzą odpowiednio dobrani lektorzy, którzy są nie tylko profesjonalistami w zakresie języka obcego,ale również, co niemniej istotne, lubią pracę z dziećmi.

 

 

ILOŚĆ OSÓB

 ILOŚĆ GODZIN

CENA ZA 60 MINUT

CENA ZA CAŁY PAKIET

 

1 osoba

28 x 45 min. / 21 x 60 min./14 x 90 min.

I GRUPA: 70 zł / osoba

II GRUPA: 75 zł / osoba

I GRUPA: 1470 zł 

II GRUPA: 1555 zł

 DO 5 MCY

2 osoby

28 x 45 min. / 21 x 60 min./14 x 90 min.

I GRUPA: 45 zł / osoba

II GRUPA: 50 zł / osoba

I GRUPA: 905 zł

II GRUPA: 990  zł

 DO 5 MCY

3 osoby

28 x 45 min. / 21 x 60 min./14 x 90 min.

I GRUPA: 35 zł / osoba

II GRUPA: 40 zł / osoba

I GRUPA: 735 zł

II GRUPA: 820 zł 

 DO 5 MCY

ACTIVE STUDY - SZKOŁA JĘZYKOWA DĄBROWSKIEGO 76/14-15 60-529 POZNAŃ TEL: 618473394