Kursy języka polskiego w szkole Active Study to:
• kursy różnego rodzaju: języka ogólnego, biznesowego oraz przygotowujące do egzaminów z języka polskiego 
• lekcje indywidualne lub w niewielkich grupach
• zajęcia w siedzibie szkoły lub w firmie / u kursantów, zajęcia online
• możliwość rozpoczęcia nauki w dowolnym momencie
• elastyczne terminy: zajęcia od 07:00-21:00, w tygodniu i w weekendy
 

 

 

Active Study Polish language courses:
• courses of various scope: general, business, for certificates
• individual classes or in small groups
• at school, at company, at home; classes online
• flexible scheudule (Monday - Saturday 07:00-21:00)
  
 
 
TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO / TEST ONLINE
 
Test dla Immoqee

 

PRZYGOTOWUJEMY DO: WE HELP TO PREPARE TO:

POLISH LANGUAGE CERTIFICATES  

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Terminy znajdą Państwo tutaj: http://certyfikatpolski.edu.pl/

The School of Polish Language and Culture for Foreign Students offers an opportunity to take the State Certification Exam on three levels of advancement: B1, B2 and C2. Active Study organizes special courses for those who are interested in taking the exams (information about the certification system, the types of exercises, mock exams).

 

KONTAKT / CONTACT US

 ACTIVE STUDY - SZKOŁA JĘZYKOWA DĄBROWSKIEGO 76/14-15 60-529 POZNAŃ TEL: 618473394