Etap I
- przeprowadzenie analizy potrzeb klienta
- wykonanie testów językowych, w celu podzielenia Słuchaczy na grupy, zgodnie z poziomem umiejętności
- opracowanie programu szkolenia oraz dobór materiałów dydaktycznych
- ustalenie częstotliwości zajęć oraz ilości grup
- ustalenie optymalnej metody oraz częstotliwości raportowania
Etap II

- przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ustalonym programem
- wdrożenie procedur kontroli jakości szkolenia
    - kontrola frekwencji, za pomoca list obecności
    - anonimowe ankiety, dotyczace stopnia zadowolenia Słuchaczy ze szkolenia
- wewnętrzne egzaminy semestralne i końcowe

 

Zajęcia mogą odbywać się:
    -  przed, w trakcie lub po godzinach pracy
    -  w naszym Centrum, w siedzibie Państwa firmy, u Klienta
    -  indywidualnie lub grupowo (w szkole, w firmie, u kursanta) 

 

 

 e-mail active study