Kursy języka specjalistycznego skierowane do osób pragnących pogłębić znajomość języka w celu przygotowania się do wykonywania zawodu oraz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w określonych branżach.

 

 

 

   

 ACTIVE STUDY - SZKOŁA JĘZYKOWA, KURSY JĘZYKOWE   DĄBROWSKIEGO 76   60-529 POZNAŃ   TELEFON  61 847 33 94