Celem nauki w szkole Active Study jest aktywne, swobodne i poprawne porozumiewanie się w języku obcym. Kursy koncentrują się na rozwijaniu zdolności komunikacyjnych. Ucząc się z nami przede wszystkim rozmawiasz, poznajesz specyficzne słownictwo i zwroty jakich używa się w danym języku, ćwiczysz wymowę i gramatykę. Podczas zajęć słuchacze pracują indywidualnie, w parach i grupach, a zadania i ich tematyka stwarzają im możliwość używania języka w codziennych sytuacjach. Dzięki niewielkiej liczbie osób w grupach wszyscy słuchacze aktywnie uczestniczą w zajęciach, a nie tylko uczęszczają na nie. Oferujemy dwa truby nauczania: spotkania 1 x 90 min./tydzień lub 2 x 90 min./tydzień.

 
 
 
CENNIK:
2 x 90 min./tydzień  - 58 x 45 min.  
- 990 zł
1 x 90 min./tydzień - 28 x 45 min.  -
590 zł 
 
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY KURSU! 

 

 

 

 

 

ACTIVE STUDY DĄBROWSKIEGO 76/14-15 60-529 POZNAŃ TEL: 61 847 33 94